Brystkræft Dec 2022

27 Brystkræft – med fokus på spredning af sygdommen I December 2022 AF THOMAS J. BOESEN · GRAFIK: MICHELLE FARRINGTON · DK-9937-11-22-ONC· DK.ONP/22/0238 SAMARBEJDE MED PATIENTFORENINGER Magnus Gisel pointerer: “Viden og indsigt er super-vigtigt, og det gælder ikke bare patienter, pårørende og resten af befolkningen. Det gælder også os, lægemiddelvirksomhederne. Og det er også derfor, vi samarbejder med patientforeningerne – for vi vil gerne blive klogere på, hvordan det er at leve med metastatisk brystkræft til hverdag, for på den måde at støtte patienter og pårørende med tiltag, der rækker ud over behandlingen,” siger Magnus Gisel. AstraZeneca og Daiichi Sankyo samarbejder med alle relevante patientforeninger, og lige i øjeblikket er fokus især på samarbejdet med brystkræft-patientforeningerne, der er en specialforening. Samarbejdet skal gøre lægemiddelvirksomhederne klogere på, hvordan de bedst kan støtte patienterne i hverdagen: “Vi er meget opmærksomme på at lære mere om, hvad patienter og pårørende har brug for i hverdagen. Derfor er det naturligt, at vi samarbejder med dem, der ved mest om patienter og pårørendes behov, nemlig patientforeningerne,” siger David Brocklehurst. “Det er egentligt helt enkelt,” siger Magnus Gisel: “Jo bedre man kender mennesker – jo bedre kan man hjælpe og støtte dem.” DER ER GRÆNSER David Brocklehurst præciserer: “Vi er meget opmærksomme på vores egen rolle som virksomheder, og der er en helt klar etisk grænse i patientkontakten, som vi ikke overskrider: Vi samarbejde med patientforeningerne. Og vi kontakter aldrig patienter direkte, uden at det er formidlet gennem patientforeningen og aftalt på forhånd.” Begge virksomheder har på deres hjemmeside klare regler for behandling af persondata med videre, og følger i øvrigt både dansk lovgivning, samt brancheregler fra Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien på området. LÆGEMIDDELVIRKSOMHEDER SOM EN DEL AF SUNDHEDSSYSTEMET? Lægemiddelvirksomhedernes rolle i samfundet har ændret sig meget de sidste 10 til 15 år. Hvor virksomhederne tidligere alene blev opfattet som eksterne udviklere og leverandører af lægemidler, så er det i dag en kendsgerning, at både læger, sundheds-personale og regionerne i høj grad opfatter virksomhederne som samarbejdspartnere, når det handler om at behandle og hjælpe patienterne. “Vores primære rolle i det samlede sundhedssystem er stadig at opdage og udvikle ny medicin og sørge for, at den bliver tilgængelig for patienterne. Men vi ser også opgaven i et bredere perspektiv. Det handler om at give mennesker, der lever med kræft, og deres pårørende, den bedst mulige livskvalitet,” siger David Brocklehurst. Magnus Gisel tager tråden op: “Livskvalitet er jo meget individuelt, men vi lytter til de input, vi får fra sundhedspersonale og patientforeninger. Så når vi hører, at patienter savner, at omverdenen får en bedre forståelse af, hvad det vil sige at leve med metastatisk brystkræft – så tager vi ansvaret og forsøger at støtte med forskellige tiltag,” siger han. VI VIL LYTTE OG LÆRE! Direkte adspurgt om, hvad de ville ønske, at læserne fik med sig efter at have læst denne artikel og bare havde en sætning i hovedet, bliver David Brocklehurst og Magnus Gisel hurtigt enige: “Vi ville ønske, at læserne fik et indtryk af, at vi er oprigtigt indstillet på at lytte, lære og hjælpe patienterne.” Artiklen er sponseret af: AstraZeneca A/S Borupvang 3 2750 Ballerup Telefon +45 43 66 64 62 www.astrazeneca.dk Daiichi Sankyo Nordics ApS Amagerfælledvej 106, 2 2300 København S Telefon +45 88 44 45 45 www.daiichi-sankyo.eu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=