Medicinsk Tidsskrift - Neurologi & psykiatri november 2022 -noadd

MEDICINSK TIDSSKRIFT NR. 1 / 2022 25 NEUROLOGI & PSYKIATRI ▶ AUTISME ■ Af Anne Westh 30 minutters daglig, uforstyrret leg mellem forældre og deres autistiske barn, mens et videokamera kører. Og jævnlige sessioner med en terapeut, der guider forældrene i, hvordan de bedst støtter barnets videre udvikling. Sådan lyder opskriften på en ny behandling mod autisme, som er ved at blive afprøvet i Danmark gennem det såkaldte DANPACT-studie. I øjeblikket afprøves behandlingen i et pilotstudie, men fra januar begynder et egentligt lodtrækningsforsøg, hvor der vil blive inkluderet patienter og forældre fra alle fem regioner. Lovende resultater i England Det særlige ved den nye terapiform er, at den retter sig mod autismens kernesymptomer såsom barnets vanskeligheder ved gensidig social interaktion, kommunikation og sprogudvikling samt repetitiv og stereotyp adfærd. Behandlingen, som kaldes PACT-interventionen, er udviklet i England af professor Jonathan Green og ph.d. Catherine Aldred fra University of Manchester og deres forskergruppe. De to har allerede undersøgt effekten af behandlingen i en serie studier – startende med et randomiseret pilotstudie efterfulgt af et randomiseret efficacy-studie med opfølgning efter seks år. Danske børnepsykiatere har fulgt udviklingen og afprøvningen af PACT tæt og er nu i gang med deres egen systematiske afprøvning under danske forhold i DANPACT-studiet. Pia Jeppesen er klinisk professor i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Hun er ansvarlig for implementeringen af behandlingen, der har vist lovende resultater i de engelske studier. ”Det ser ud til, at behandlingen giver børnene en anden udviklingsbane med deres autistiske vanskeligheder, så de har en lidt bedre evne til at indgå i et gensidigt socialt samspil og nok også en lidt mindre stereotyp og repetitiv adfærd. Vi forestiller os, at børNy behandling mod autisme hos børn afprøves i Danmark Forældrene spiller en central rolle den første autisme-behandling, der fokuserer på en tidlig indsats mod sygdommens kernesymptomer. Hvis vi kan give børnene en bedre udviklingsbane og reducere børnenes handicap set i et livsperspektiv, vil det have et meget stort potentiale for en samfundsmæssig besparelse – foruden at det selvfølgelig også bare bliver nemmere at være autist Pia Jeppesen, klinisk professor i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet ▶

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=