Medicinsk Tidsskrift - Neurologi & psykiatri november 2022 -noadd

potentiale for en samfundsmæssig besparelse – foruden at det selvfølgelig også bare bliver nemmere at være autist, og udfolde sit potentiale” siger hun. I dag har landets kommuner meget svingende tilbud til børn med autisme. Derfor vil det være nærliggende at ønske sig, at en effektiv PACT-intervention kunne blive et et lettilgængeligt standardtilbud i den danske børne- og ungdomspsykiatri. Voldsom stigning i diagnosticering Antallet af børn, der bliver diagnosticeret med autisme, har været stigende gennem årtier, og udviklingen er eskaleret de seneste 10 til 15 år. Pia Jeppesen betegner udviklingen som galopperende og vurderer ikke, at DANPACT skal være et tilbud til alle med en autismediagnose. ”Da jeg læste medicin i 1993, stod der i lærebogen, at autisme ramte fem til ti ud af 10.000 børn. Nu har vi undersøgelser, der viser, at i de nyere fødselskohorter, eksempelvis børn født i 2000-2001, får 2,8 procent en autismediagnose. Det er jo en vild udvikling. Mere end 80 procent af autismeforekomsten er forklaret af gener, og befolkningens genetiske sammensætning er jo ikke ændret i de sidste 30 år. Derfor må den store stigning i forekomsten af diagnosticeret autisme være udtryk for en ændret diagnostisk praksis og en ændret praksis for henvisning er børn til udredning for autisme. Måske skyldes noget af stigningen, at vi har et samfund, hvor der stilles stadigt større krav til, hvordan man skal fungere socialt.” Pia Jeppesen mener, at det er problematisk at vi i dag diagnosticerer over 2,5 procent af vores børn og unge med autisme. ”Så har psykiatrien ædt sig ind i normalområdet, og måske har vi glemt, at den naturlige biologiske variation betyder, at mennesker er forskellige, og at forskellene gør os mere tilpasningsdygtige som flok” PACT-interventionen skal i første omgang afprøves hos børn, der har gennemgået en grundig udredning i børne- og ungdomspsykiatrien, og som er diagnosticerede med autisme i alderen 2-6 år, og hvor forældrene er motiverede og samtykker til deltagelsen. ”Det er vigtigt, at vi hjælper dem, som har reelt nedsat funktionsniveau som følge af autisme,” siger Pia Jeppesen.” ■ Foreløbig er det vores erfaring, at det er en utrolig dejlig behandling både for forældrene, der modtager den, og for terapeuten, der giver den, fordi de har et fint samarbejde om, hvad der virker for det enkelte barn Pia Jeppesen, klinisk professor i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet MEDICINSK TIDSSKRIFT NR. 1 / 2022 27 NEUROLOGI & PSYKIATRI ▶ AUTISME · D en nye behandling mod autisme afprøves i Danmark gennem det såkaldte DANPACT-studie (DAN står for Danmark og PACT er en forkortelse for Pediatric Autism Communication Therapy) · I øjeblikket gennemføres et pilotstudie. Fra januar 2023 er det planen, at inklusion til det egentlige lodtrækningsforsøg skal begynde. Det kommer til at udgå fra de Børne- og Ungdomspsykiatriske Centre i alle fem regioner, hvorfra patienterne og deres familier også skal rekrutteres. Professor Niels Bilenberg fra Odense Universitetshospital er den daglige leder af det danske forskningsprojekt · I alt skal 280 børn mellem to og seks år med diagnosen autismespektrumforstyrrelser (ASF) inkluderes i studiet. Halvdelen skal afprøve den såkaldte PACT-intervention, mens den anden halvdel (kontrolgruppen) vil modtage de sædvanlige behandlings- og støttetilbud for børn med autisme Kilder: Region Hovedstadens Psykiatri og Pia Jeppesen Om DANPACT-studiet Pia Jeppesen Foto: Klaus Holsting

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=