Brystkræft Dec 2022

14Brystkræft – med fokus på spredning af sygdommen I December 2022 Som alvorligt syg brystkræftpatient kan man kun undgå følelsen af total magtesløshed i mødet med jobcenteret, hvis man kender sine paragraffer og står fast på sin ret. Det har aldrig været vigtigere end nu, siger jurist Louise Schelde Frederiksen fra ’HumanRise’. “Det er helt afgørende at kende sine paragraffer og stå fast på sin ret i forhold til jobcenteret i sygedagpengesager. Det har faktisk aldrig været vigtigere end nu. Det skyldes, at vores sygedagpengelovgivning og andre relaterede love er blevet så komplekse og uoverskuelige – ikke kun for den alvorligt syge brystkræftpatient – men også for de ansatte, som efter min mening ikke er godt nok uddannede inden for jura til at have dét ansvar og magt til så bebyrdende afgørelser, som i disse tilfælde.” Sådan siger jurist Louise Schelde Frederiksen fra HumanRise, når hun skal pege på, hvad der er vigtigt at vide som alvorlig syg brystkræftpatient. ”Kommunerne kommer nemlig på grund af jobcentersystemet ofte til at svigte deres ansvar over for de alvorligt syge (som beskrevet i artiklen på side 11-13, red.). Og i de tilfælde vil HumanRise gerne gå ind som juridisk partsrepræsentant. Men prøver man på at klare det selv, er vigtigt at kende til i hvert fald fem grundlæggende råd,” siger Louise Schelde Frederiksen. ALTID INDDRAGELSE AF LÆGEOPLYSNINGER Først og fremmest har man i hele sit sygdomsforløb og ved vurderingen i jobcenteret op til de 22-ugers sygemelding – men også ved forlængelse af sygedagpengeudbetaling – en lovpligtig ret til at få inddraget ens egne lægefaglige oplysninger: ”Det er for det første helt afgørende, at det er vurderinger fra ens egen praktiserende læge eller behandlende lægeteam, som man vurderes ud fra, når der er tale om livstruende og alvorlig sygdom. Hvis kommunen siger, at det ikke er nødvendigt, så skal man stå fast og sige, at ’Jo, I skal sørge for at indhente de lægefaglige oplysninger og opdatere dem løbende og sørge for, at min sag bliver tilstrækkeligt belyst, for det står i loven’,” siger Louise Schelde Frederiksen. Sagt med andre ord henviser hun til det såkaldte ’Officialprincip’, som er skrevet ind i lovgivningen i Retssikkerhedslovens § 10 for at sikre, at en sygedagpengesag bliver ordentlig belyst: ”Det står sort på hvidt, at det både kan være speciallægen fra for eksempel onkologisk afdeling eller den praktiserende læge, der skal samarbejdes med. Det afgørende er, at det er er patientens læge eller behandlende lægeteam, gerne begge, der må støtte op,” forklarer Louise Schelde Frederiksen. For det andet skal man derfor vide, at man aldrig må acceptere en anden lægelig vurdering fra kommunens lægekonsulent i ens jobcentersag: ”Grunden til, at jeg skærer det ud i pap, at man ikke skal vurderes af andre læger, er, at kommunen måske ser en fidus i at finde en læge, som kan give dem ret i deres vurdering af sygdom og arbejdsevne, men det må de ikke i de her tilfælde. Ved aktuel livstruende og alvorlig sygdom har man, som sagt, efter den 22. uge ret til forlængelse af sygedagpengene på ubestemt tid, hvilket står i Sygedagpengelovens paragraf 27, stk. 1, nr. 5, så man kan med sindsro Kend din juridiske ret og stå fast – det har aldrig været vigtigere AF HANNA SIGGA MADSLUND · GRAFIK: MICHELLE FARRINGTON Sørg for, at det i hele sagsforløbet med jobcenteret er dine egne lægefaglige oplysninger, altså fra din egen praktiserende læge eller dit eget lægefaglige team på sygehuset, som inddrages løbende. Du kan henvise til’ Officialprincippet’, der skal sikre, at en sag bliver ordentlig belyst. Accepter aldrig lægefaglige vurderinger fra kommunens jobcenter. Stå fast og sig, at jobcenteret SKAL inddrage dine lægefaglige oplysninger, ifølge Sygedagpengelovens paragraf 27, stk. 1, nr. 5. Generelt: Kontakt gerne HumanRise, hvis der opstår problemer og bliv guidet i den rigtige retning eller få juridisk rådgivning, for eksempel til en klagesag. Alternativt er det brugbart at spørge dine pårørende eller en ven om at hjælpe dig! 1 2 5 gode rådi forhold til jobcenteret ved alvorlig og

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=