Brystkræft Dec 2022

15 Brystkræft – med fokus på spredning af sygdommen I December 2022 sige, ‘ja, det ved jeg, at jeg har ret til. Punktum’,” slår Louise Schelde Frederiksen fast. SØG OM AKTINDSIGT OG BED OM PARTSHØRING Som et tredje råd skal man vide, at man har ret til aktindsigt i alle sine dokumenter, både fra sygehuset og fra den praktiserende læge, hvilket står i Sundhedsloven og til aktindsigt i jobcenterets dokumenter, hvilket står i Forvaltningsloven. ”Det er vigtigt at bede om aktindsigt, og det gør vi altid i HumanRise for at følge med i, hvilke oplysninger lægerne og jobcenteret sidder inde med, så vi kan indberette eventuelle fejl og sige til, hvis noget ikke er helt, som det bliver beskrevet. Som sygemeldt kan man blot sende en mail til jobcenteret eller sygehuset, og derefter må det kun tage maksimalt syv arbejdsdage at modtage akterne, uanset hvilken af de to love der er tale om,” siger Louise Schelde Frederiksen. Hendes fjerde grundlæggende råd er, at man altid skal anmode om, at jobcenteret/ kommunen efterlever sin pligt til partshøring i henhold til Forvaltningsloven, gerne løbende partshøring: ”Partshøring skal altid ske, inden der bliver truffet en afgørelse af nogen art om den syges sygedagpengeforhold eller andet. Det er ens lovmæssige ret. Men man kan godt, som brystkræftsyg, blive lidt overvældet af, at der kommer en masse oplysninger på en gang, og derfor er mit råd, at man appellerer til jobcenteret om løbende partshøring, så de hele tiden sørger for at lave en forventningsafstemning med den sygemeldte om sagsprocessen,” siger Louise Schelde Frederiksen og uddyber: ”Løbende partshøring betyder, at hver gang der kommer et statusnotat, et dokument fra arbejdspladsen eller fra den praktiserende læge, så kommer det til dén person det hele handler om, nemlig til den syge. Det er en garantiforskrift, altså noget man som forvaltning skal gøre, inden man træffer en afgørelse. Og det er derfor, at dét er så vigtigt, at borgeren får at vide, hvad der bliver oplyst, og hvad det er der står i en sag, inden beslutningen træffes” ”Hvis man får en afgørelse i ens sygedagpengesag, uden at jobcenteret har sørget for en partshøring hos den syge, vil afgørelsen formentlig være ugyldig. Der skal altid være en partshøring inden en afgørelse,” fastslår Louise Schelde Frederiksen. Søg aktindsigt i din sag – send en mail til jobcenteret og sygehuset og få alle dine dokumenter udleveret på en gang, så du ved, hvad du har at holde dig til. Anmod jobcenteret om løbende partshøring, da dette er kommunens ansvar og pligt. At partshøre betyder, at man løbende bliver hørt og kan korrigere en oplysning, hvis der er fejl eller mangler, og man kan komme med bemærkninger hen ad vejen. Få alting på skrift, da det er vigtigt at kunne påvise, at tingene står korrekt beskrevet, så accepter aldrig kun mundtlige aftaler og slet ikke mundtlige afgørelser. Kilde: Jurist Louise Schelde Frederiksen og se også Officialprincippet (ombudsmanden.dk) 3 4 5 livstruende sygdom FÅ ALTING SKREVET NED Til slut kommer Louise Schelde Frederiksen med et femte grundlæggende råd – nemlig, at man skal sørge for at få alting på skrift fra jobcenteret og andre instanser af betydning for ens sag: ”Man skal få tingene på skrift, det vil sige både skriftlige afgørelser fra jobcenteret, men også om indgåede planer og aftaler. Jeg anbefaler, at man får en kopi af afgørelsen – herunder for eksempel en kopi af journalnotatet, når aftaler indgås. Og man skal huske, at der er forskel på afgørelser og aftaler. Afgørelser kan påklages, og derfor er vigtigt, at der til afgørelser følger en klagevejledning med,” forklarer Louise Schelde Fredriksen og kommer et sidste tip: ”Hvis der er modstand hos sagsbehandleren mod at sende kopi af journalnotat, så siger man ’Jamen så vil jeg gerne have aktindsigt i det notat, du skriver efter vores samtale i dag’, og også her kan man roligt stå fast, da kommunen har notatpligt.” Jeg kan! Jeg vil! KOPI

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=