Fremtidens Medicin december 2023 - Målrettet medicin holder mig i live

TILLÆG MEDICINSK TIDSSKRIFT 2023 23 FREMTIDENS MEDICIN ▶ FULD FART PÅ FORSKNINGEN Det er farligt at få forværring i sin sygdom, når man har KOL, så det er nærliggende at tro, at medicinen også kan virke livsforlængende Anders Løkke, overlæge på Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt i Vejle og formand for det nationale KOL-register ASTMA Astma er en kronisk irritation i lungerne. Omkring 350.000 voksne danskere lider af astma. Charlotte Suppli Ulrik, professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Hvordan ser de nuværende behandlingsmuligheder ud? ”Fordi mange patienter med astma, ikke mindst i perioder med få symptomer, har tendens til at glemme den forebyggende medicin, tales der i fagkredse meget om behovet for at ordinere en fast kombination af både lu vejsudvidende og forebyggende medicin. Det vil sige, at de to lægemidler er i samme inhalator. Det tager tid at ændre, selvom medicinen har været på markedet i mange år. En vigtig årsag er også, at undersøgelser har vist, at et stort forbrug af lu vejsudvidende medicin øger risikoen for meget alvorlige astmaanfald.” Hvilke behandlingsmuligheder er under udvikling? ”Lige nu ser man nærmere på, hvordan medicinen bliver ’drevet’ ud af inhalatoren med henblik på at gøre denne proces så bæredygtig som muligt. Alle inhalatorer på markedet forventes i løbet af kort tid at være langt mere bæredygtige. Patienter, der e er grundig udredning har vist sig at have svær astma, vil vi gerne sætte i biologisk behandling. Der er ere præparater på vej, som betyder, at vi på sigt kan behandle en større gruppe af disse patienter, og som kan reducere hyppigheden af akutte forværringer.” Hvordan ser fremtidsudsigterne ud? ”Det overordnede mål i behandlingen af astma er at reducere omfanget af patienternes behandling med binyrebarkhormon-tabletter (prednisolon, red.), fordi det er forbundet med alvorlige bivirkninger. På den lidt længere bane er målet også, at patienter med svær astma kan få en biologisk behandling, der kan give dem god kontrol over symptomerne, kan give bedst mulig lungefunktion og forhindre akutte forværringer med behov for behandling med binyrebarkhormon-tabletter.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=