Fremtidens Medicin december 2023 - Målrettet medicin holder mig i live

24 TILLÆG MEDICINSK TIDSSKRIFT 2023 FREMTIDENS MEDICIN ▶ FULD FART PÅ FORSKNINGEN KOL KOL er en kronisk sygdom i lungerne, hvor lu vejene bliver forsnævret, og lungevævet bliver ødelagt. Det skønnes, at mellem 110.000 og 130.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL, som er den næsthyppigste dødsårsag i Danmark. Anders Løkke, overlæge på Medicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle og formand for det nationale KOL-register. Hvordan ser de nuværende behandlingsmuligheder ud? ”Vi har lu vejsudvidende medicin og medicin, der forhindrer lu vejene i at trække sig sammen. Derudover har vi binyrebarkhormon som inhalation, der hjælper med at erne hævelse og slim i lu vejene. Der ndes også specialbehandling i form af forskellige tabletbehandlinger, man kan give, hvis man har kronisk bronkitis til at hjælpe med at erne slim.” Hvilke behandlingsmuligheder er under udvikling? ”Der er en del biologisk behandling på vej, som typisk består af indsprøjtninger, man typisk skal have hver erde til hver 12. uge. Behandlingen virker på immunsystemet og holder det i ro, så man får færre forværringer. Det er farligt at få forværring i sin sygdom, når man har KOL, så det er nærliggende at tro, at medicinen også kan virke livsforlængende, selvom der endnu ikke er lavet studier på det. Der pågår lige nu en del forsøg, så det er nok inden for det næste halve års tid, at præparaterne kommer på markedet, og der er ere på vej.” Hvordan ser fremtidsudsigterne ud? ”Jeg drømmer om mere fokus på forebyggelse. Det er meget billigere end at behandle, og vi ville kunne nå meget langt med patienterne. I Norge har man gode erfaringer med at indlægge folk, der er blevet syge af at ryge, til et rygestop. Der er lavet nogle enkelte studier, som viser, at det giver nogle bedre rygestopsrater. Det kunne man også forestille sig i Danmark. Det betyder meget for forløbet, at man stopper med at ryge, selvom man er kronisk syg.” PSORIASIS Psoriasis er den mest udbredte hudsygdom i verden. Ifølge Psoriasisforeningen lider mere end 200.000 danskere af den kroniske sygdom, der medfører, at overhudens celler deler sig hurtigere end normalt, samtidig med at der er en betændelsestilstand i huden. Claus Johansen, lektor og molekylærbiolog, Aarhus Universitet ved Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Hud- og Kønssygdomme Hvordan ser de nuværende behandlingsmuligheder ud? ”Vi har mange gode behandlingsmuligheder, herunder biologisk medicin. Medicinen har virket rigtig godt og har rykket behandlingsniveauet de seneste 10 til 20 år.” Hvilke behandlingsmuligheder er under udvikling? ”Der sker meget lige nu omkring de såkaldte small-molecule-lægemidler, der består af så lette molekyler, at de kan trænge igennem cellemembranen og ramme speci kke proteiner i cellerne. Forskere er i gang med kliniske forsøg med tabletbehandling, der er ved at være færdige. Fokus er desuden på at få lavet small-molecule-lægemidler, man kan påsmøre som creme. Det vil give rigtig god mening, at man også har et bedre behandlingstilbud til de patienter, der har psoriasis i mild form. Topikal behandling (ved påsmøring, red.) er lige nu i afprøvning i kliniske forsøg, og nogle nye forsøg er på vej.” Hvordan ser fremtidsudsigterne ud? ”Der er stadig patienter, som ikke responderer, eller mister responsen. Derfor drømmer vi om at kunne forudsige, hvilke patienter der kan have bedst gavn af medicinen. For eksempel ved at tage en blodprøve, inden man starter i behandling. Vi kunne også godt tænke os fremadrettet at se mere holistisk på patienterne. Når man har psoriasis, medfølger der nemlig en lang række følgesygdomme. Derfor kan det være nødvendigt at have et mere tværgående arbejde reumatologer, diætister, psykologer og gastroenterologer imellem.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=