Fremtidens Medicin december 2023 - Målrettet medicin holder mig i live

Pneumokok-lungebetændelse, er en potentiel farlig respiratorisk sygdom, der kan føre til indlæggelse. Du kan have øget risiko for pneumokok-lungebetændelse, hvis du er over 65 år, eller lever med en kronisk sygdom. Selvom du tidligere er blevet vaccineret, kan det være nødvendigt med en ekstra vaccination for at være fuldt beskyttet. BESKYT DIG SELV MOD © 2023 Pfizer Danmark. Alle rettigheder til denne plakat forbeholdes Pfizer Danmark ApS. Juli 2023. PP-PNR-DNK-0119 LUNGEBETÆNDELSE PNEUMOKOKSpørg din læge eller apotek om vaccination kan være en mulighed for dig. www.lungebetændelse.dk Scan koden med dit kamera på din mobiltelefon Pneu okok-lungebetændelse, er en potentiel farlig respiratorisk sygdom, der kan føre til indlæggelse. a ave øget risiko for e o o -lu gebetændelse, i er over 65 år, eller lever ro is sygdo . l tidligere er blevet in ret, k det v re igt m e ekstra in tio for at v re u d ttet. BESKYT DIG SELV MOD © 2023 Pfizer Danmark. Alle rettigheder til denne plakat forbeholdes Pfizer Danmark ApS. Juli 2023. PP-PNR-DNK-0119 - g in læ eller apotek cin tio kan v re lig for dig. .lu etændelse.dk Scan koden med dit kamera på din mobiltelefon ok-lungebet ndelse, er en iel farlig respiratorisk sygdo , kan føre til indl ggelse. a ave øget risiko for e o o -lu gebet ndelse, i er over 65 år, eller lever ro is sygdo . elvo du tidligere er blevet vaccineret, kan det v re nødvendigt ed en ekstra vaccination for at være fuldt beskyttet. I S L © 2023 Pfizer Danmark. Alle rettigheder til denne plakat forbeholdes Pfizer Danmark ApS. Juli 2023. PP-PNR-DNK-0119 Spørg din l ge eller apotek om vaccination kan være en mulighed for dig. w .lungebet ndelse.dk Scan koden med dit kamera på din mobiltelefon Pneu okok-lungebetæ els , r potentiel farlig respiratoris , der kan føre til indlæ l . Du kan have øget risi f r pneu okok-lu ge et l , hvis du er over 65 år, e l r l r ed en kronisk syg o . Selvo du tidligere er blevet va cineret, kan det v re nødvendigt ed en ekstra va cination for at v re fuldt besky tet. ES T DIG SELV MOD © 023 Pfizer Danmark. All rettigh der til denne pl kat forbeholdes Pfizer Danmark ApS. Juli 2023. P -PNR-DNK-0119 - Spørg din l ge e ler apotek om va cination kan være en mulighed for dig. w.lungebet ndelse.dk Scan koden ed dit ka er på din obilt lefon

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyOTQ=